Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Ταξίδι στις Κάτω Χώρες!


Χωρίς διαβατήριο, λόγω ανοικτών συνόρων... Χωρίς ορθογραφικό λεξικό καθώς οι εκ της λατινικής προερχόμενες δεν έχουν τρία "ι" και κάμποσες δίφθογγους...

Έπρεπε να είχα περάσει στο Φιλολογικό που ήταν η πρώτη μου προτίμηση τότε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: